פטור מדיווח מקוון

מאת: רו"ח יוסי  נתנזון
מנהלת פורום ראיית חשבון

פורסם: 19/6/2010

כידוע, במסגרת תיקון 161 לפקודת מס הכנסה נקבעה חובת הגשת דוח מקוון על ידי יחיד החייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה, שהיתה לו במהלך אותה שנה הכנסה מעסק, ממשכורת או מחקלאות, דוח ייחשב כדוח מקוון אם שודר באחד מהאמצעים הבאים:

  1. דוח ששודר באמצעות מערכת המחשב של רשות המיסים (שע"ם) על ידי מייצגים (רואי חשבון, יועצי מס או עורכי דין) המחוברים למחשב שע"ם.

  2. דוח ששודר באמצעות האינטרנט.

ועדת הכספים של הכנסת אישרה בתאריך 16/6/2010 תקנות מס הכנסה המאפשרות פטור מהגשת דוח מקוון ליחידים שהכנסתם השנתית (קרי מחזור או משכורת) וגם הכנסת בן זוגם מעסק, מחקלאות, ממשלח יד, ומעבודה אינה עולה על 75 אלף ₪ לכל אחד, ובתנאי כי ההכנסה השנתית החייבת של היחיד או כל אחד מבני הזוג אינה עולה על 75 אלף ₪. זאת ועוד, בהתאם לתקנות נקבע פטור מחובת דווח מקוון ליחיד שהוא ובן זוגו הגיעו לגיל פרישה .

הפטור לא יחול על מי שהגיש תביעה לצורך קבלת מענק מס הכנסה שלילי. לפי אמדן של מנהל הרשות למסים, מר יהודה נסרדישי, סה"כ החייבים בדווח מקוון עומד על כ- 618 אלף נישומים כשהפטור שנקבע היום ישחרר מחובת הדווח המקוון כ- 200 אלף מתוכם.

יצויין כי ההקלה האמורה פוטרת את האוכלוסיות שנקבעו מחובת הגשת דוח מקוון ולא מחובת הגשת הדוח השנתי כעולה מפקודת מס הכנסה. תחילתן של תקנות הפטור הינה מיידית והן יחולו כבר עתה על הדוחות המוגשים בימים אלה לשנת המס 2009.

מצד אחד, ניתן לאמר "כל הכבוד" למס הכנסה על כך שהלכו לקראת ציבור הנישומים שהגזירה החדשה קשה להם והמדובר בכשליש מהנישומים!

מצד שני, ניתן לאמר "עכשיו נזכרתם?” חובת הדיווח המקוון קיימת למעלה משנה, הדו"חות היו אמורים להיות מוגשים כבר עד ה- 31/5/2010 (לפני כשבועיים). את מידת הלחץ והמצוקה של אותם נישומים קשי יום יכלתם לחוש בכל רגע בלשכות ההדרכה לציבור. עכשיו נזכרתם? באיזה מגדל שן אתם חיים שם בירושלים?

© כל הזכויות שמורות לאתר The Pros - אינדקס עסקים ובעלי מקצוע , האתר מקודם על ידי חברת EKDESIGN בניית אתרים ע"י בניית אתרים